Kommunalval 2021

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är söndagen den 13 juni 2021. Övriga viktiga datum:

 • Uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021
 • Kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
 • Kandidatuppställningen fastställs: 14.5.2021
 • Rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
 • Anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
 • Förhandsröstning i Finland: 26.5 - 8.6.2021
 • Förhandsröstning utomlands: 2 - 5.6.2021
 • Resultatet fastställs: 16.6.2021
 • Fullmäktige inleder sitt arbete 1.8.2021

Kandidatlistor

Sammanställning av kandidatlistor

Röstning på valdagen 13.6.2021

För kommunalvalet som förrättas söndagen den 13 juni 2021 är Larsmo kommun indelad i fyra röstningsområden. Röstningslokalerna för dessa röstningsområden är följande:

Röstningsområde / Röstningsställe

 • Risö / Risö skola, Storströmsgränden 28
 • Holm / Konferensrummet i Equity, Videvägen 2
 • Eugmo / Näs skola, Näsvägen 19
 • Bosund / Bosund skola, Skolvägen 13                                        

Valförrättningen börjar valdagen kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. Röstningsområdet framgår av det valkort som skickats till de röstberättigade. Detta valkort ska om möjligt tas med till röstningslokalen.

Personer i karantän och isolering ombeds kontakta centralvalnämnden i förväg under valdagen, se kontaktuppgifter nedan.

Enligt vallagen är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären. Därför bör du ta med ett intyg över din identitet. Du kan också ta anmälan om rösträtt med dig till röstningen.

Förhandsröstning 26.5–8.6.2021

Förhandsröstningen vid kommunalvalet, som pågår i två veckor, inleds 26.5.2021 och avslutas 8.6.2021.                                                                                                  

Konferensrummet vid huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2

 • Onsdag - fredag 26–28.5.2021 kl. 9.00–17.00
 • Lördag - söndag 29–30.5.2021 kl. 10.00–14.00
 • Måndag -  fredag 31.5–4.6.2021 kl. 9.00–17.00
 • Lördag - söndag 5–6.6.2021 kl. 10.00–14.00
 • Måndag- tisdag 7–8.6.2021 kl. 9.00–17.00

Vid förhandsröstningen bör identitetshandlingar medtas och om möjligt valkortet.

Under förhandsröstningen reserveras röstningstidernas två första timmar i första hand för väljare som hör till riskgrupp i fråga om coronaviruset.

Hemmaröstning

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun senast före dagen då förhandsröstningen börjar. Anmälan ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Viktigt att beakta:

Förhandsröstningstiden har i detta kommunalval förlängts till två veckor på grunda av coronapandemin. Du kan förhandsrösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland så du har stor frihet att själv välja när och var du vill rösta. Du kan alltså välja en tidpunkt och ett röstningsställe utan trängsel.

Allmänna förhandsröstningsställen hemlandet (vaalit.fi)

I förberedelserna inför kommunalvalet har coronaläget beaktats på många sätt. På röstningsställena införs särskilda arrangemang för att säkerställa att det är tryggt att rösta. I vallokalerna finns anvisningar om säkerhetsavstånd och valfunktionärerna ger råd till röstarna.

Använd munskydd och desinficera händerna när du kommer till och lämnar vallokalen.

Valförrättarna rengör ytorna i valbåset med jämna mellanrum.

Väljaren kan ta med sig en egen penna till röstningsstället. Blyertspenna eller kulspetspenna rekommenderas. Man får inte använda tuschpenna.

Rösta endast symtomfri.

Anvisningar till väljarna om att rösta tryggt finns på justitieministeriets webbplats: https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna. Följ anvisningarna vid röstandet.

Väljaren är skyldig att vid röstningen styrka sin identitet. Ta med ett giltigt dokument med vilket identiteten kan styrkas (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt officiellt identitetsbevis med foto).

Kontrollera ditt röstningsställe på valdagen i det meddelande om rösträtt i kommunalvalet som skickats hem. Det rekommenderas att man tar meddelandet med sig till röstningsstället, men man kan också rösta utan det.

Personer som försatts i karantän eller isolering på ordination av läkare får inte komma in på ett röstningsställe. Den som befinner sig i karantän kan rösta på valdagen på gården utanför röstningsstället eller vid hemmaröstning. Kontakta centralvalnämnden så hjälper vi dig.

Länkar

Centralvalnämnden i Larsmo

sekreterare Johanna Holmbäck, tel. 06 7857211, 044 7877 211

(Sidan uppdaterad 19.05.2021, kl 11:47)