Kommunikation

Kommunikationen vill befrämja kommuninvånarnas välmående genom information om kommunens verksamhet, service, beslut och planer samt möjligheter att delta och påverka.
Kommunikationen stöder förverkligandet av målsättningarna i Larsmos kommunstrategi.

Marknadsföringen och kommunikationen jobbar för

-          Bibehållen god image och positiva associationer

-          Positiva berättelser som inspirerar

-          Lättillgänglig information för alla

 

Våra informationskanaler är:

-          webbsidan
-          sociala medier (facebook, instagram)
-          kommuntidningen
-          anslagstavlan vid kommungården
-          marknadsförings- och informationsmaterial
-          broschyrer och publikationer
-          informationstillfällen
-          pressmeddelanden

(Sidan uppdaterad 21.12.2020, kl 13:40)