Anslagstavla

19.02.2018, kl 16:39

Ansök om gratis resor med VIP-bussen för 75-åringar och äldre samt för personer med funktionshinder

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 12.2.2018 § 39 att enligt behovsprövning bevilja gratis resor med VIP-bussen för 75-åringar eller äldre och för personer med funktionshinder.

Ansökan gäller för ett år åt gången, en (1) gratis tur-retur resa per vecka.

Ansökningsblanketten samt principer för beviljande av resor

 

 

Gå tillbaka till Anslagstavla