Anslagstavla

30.08.2019, kl 14:06

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020

Föreningar, organisationer och samfund som önskar ansöka om allmänna verksamhetsbidrag från Larsmo kommun för år 2020 bör
senast den 30.9.2019 lämna in sin fritt formulerade ansökan med bilagor till Kommunstyrelsen i Larsmo, Norra Larsmovägen 30,
68570 Larsmo eller till registraturen@larsmo.fi.

För sent inlämnade ansökningar kan inte beaktas.

Gå tillbaka till Anslagstavla