Anslagstavla

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022
31.08.2021, kl 09:56

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022

Föreningar, organisationer och samfund som önskar ansöka om allmänna verksamhetsbidrag från Larsmo kommun för år 2022 bör
senast den 30.9.2021 lämna in sin fritt formulerade ansökan med bilagor till: Kommunstyrelsen i Larsmo, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo
eller till registraturen@larsmo.fi.

För sent inlämnade ansökningar kan inte beaktas.

Gå tillbaka till Anslagstavla