Anslagstavla

Boka fritidsgårdarna för sommarens evenemang och fester
25.03.2019, kl 10:00

Boka fritidsgårdarna för sommarens evenemang och fester

Obs! Från och med maj månad sker all bokning av Bosund fritidsgård, Holm fritidsgård och
Furuholmens fritidsgård samt uppgörande av nyckelavtal/förlängning av gymavtal via
kommunkansliets växel tfn 06-7857111 eller direkt via bokningsansvarig kanslist
Monica Fagerholm tfn 06-7857206.

Information om hyrorna: https://www.larsmo.fi/assets/Uploads/Hyror-12.2.2018.pdf

Bokningsblankett: https://www.larsmo.fi/beslutsfattande-och-forvaltning/forvaltning/blanketter/blanketter/blanketter-fritid

Länk till sida om utrymmesbokning
Gå tillbaka till Anslagstavla