Anslagstavla

Boka träningstider i Larsmo idrottspark
28.03.2019, kl 14:53

Boka träningstider i Larsmo idrottspark

Uthyrning av konstgräsplanen och prestationsplatser inleds snarast när planen kan öppnas.

Uthyrning av naturgräsplanen sker under tiden 1.6-20.9.

Ansökan om träningstider inlämnas på uppgjord blankett senast tisdagen den 30.4 till
tekniska avdelningen.

Kontakta bokningsansvarig kanslist Jenny Hjulfors tfn 06-7857223 som ansvarar för
fördelning av regelbundna träningstider och tar emot ansökningar om tillfällig uthyrning
av planer för ex. friluftsdagar.

Ansökningsblanketten erhålls via det elektroniska blankettregistret eller vid kommunkansliets
info.

Information om hyrorna: https://www.larsmo.fi/assets/Uploads/Hyror-12.2.2018.pdf

Bokningsblankett: https://www.larsmo.fi/beslutsfattande-och-forvaltning/forvaltning/blanketter/blanketter/blanketter-fritid

Länk till broschyr om Larsmo idrottspark

Gå tillbaka till Anslagstavla