Anslagstavla

08.03.2020, kl 09:52

Elektronisk ansökan om småbarspedagogik barn 0-5 år

Ni som har behov småbarnspedagogik för barn 0-5 år från hösten 2020 gå in och ansök elektroniskt på kommunens hemsida under tiden 23.3-5.4.2020.

https://www.larsmo.fi/barn-och-unga/smabarnspedagogik/ansokan-om-dagvard

Ansökan för lämnas in för alla barn i behov av småbarnspedagogik hösten 2020 (både de som nu deltar i verksamheten och de som är nya hösten 2020

Vid ansökan bör Ni identifiera er med bankkoder (Suomi.fi). Om Ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer Ni att få beslut om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto.

Gå tillbaka till Anslagstavla