Anslagstavla

Förbud för offentliga tillställningar större än 10 personer
09.10.2020, kl 14:30

Förbud för offentliga tillställningar större än 10 personer

❗️
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner.  
 
Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020. Det här beslutet upphäver för Vasa sjukvårdsdistrikts områdes del regionförvaltningsverkets beslut som meddelades den 22 september 2020.

Nu när höstlovet nalkas vill man påminna medborgarna om hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter och undvika onödiga resor.

Ytterligare information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen  tfn 0295 018786, e-post eeva.makinen@rfv.fi

????????????
❗️
Gå tillbaka till Anslagstavla