Anslagstavla

Gatuplaner till påseende
04.05.2021, kl 11:58

Gatuplaner till påseende

I enlighet med mark- och byggnadsförordningens 43 § framlägger nämnden för tekniska tjänster gatuplaner till allmänt påseende för Tallvägen, Alvägen, Aspvägen och Granvägens sista del på Gammelhagens industriområde.
Handlingarna är framlagda på kommungården i Larsmo samt på kommunens hemsida under tiden 5.5.2021-21.5.2021.
Eventuella anmärkningar kan inlämnas under den tid förslaget är framlagt till nämnden för tekniska tjänster i Larsmo.

Plankartor och skärningar

Nämnden för tekniska tjänster i Larsmo

Gå tillbaka till Anslagstavla