Anslagstavla

20.03.2020, kl 10:16

Hälsovårdens information och direktiv gällande Covid-19

- Om du har lindriga symptom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber ska du vila och stanna hemma.

Du kan själv göra en bedömning om du misstänker Corona virus via https://www.omaolo.fi/

- Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symptom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras.

Vid misstanke eller frågor kontaktar du inom Social- och hälsovårdsverkets område:

Jakobstad, Pedersöre och Larsmo 06-7861333 dygnet runt

Skol- och studerandehälsovårdens gemensamma telefonrådgivning 9-15  är 06 7861235

- Friska människor bör minska sina sociala kontakter och undvika att röra sig på allmänna platser som t.ex. köpcenter för att bromsa spridningen av epidemin.

- Personer över 70 år uppmanas att isolera sig och inte vara i kontakt med andra.

- Besöksförbud på alla avdelningar, vårdenhet och boendeenheter. Besök tillåts endast av särskilda skäl med personalens tillstånd.

- Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.

- Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom god handhygien och rätt hostteknik.

 

Ytterligare information på THL:s webbsida:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustauti-milloin-on-hakeuduttava-hoitoon

Gå tillbaka till Anslagstavla