Anslagstavla

27.03.2020, kl 10:40

Kommunens servicetelefon i praktiska coronaärenden

På grund av coronapandemin har Larsmo kommun en servicetelefon för över 70-åringar och andra personer som tillhör riskgrupper.

Telefonlinjen, som är kommunens växelnummer (06) 785 7111 fungerar vardagar klockan 8–16 (fredag klockan 8–15) så länge det råder undantagstillstånd.

Syftet är underlätta vardagen för kommuninvånare som på grund av smittorisken ska undvika kontakt med andra personer. Via numret kan man få vägledning i praktiska ärenden som gäller butiks- och apoteksbesök, om inte anhöriga eller grannar kan ställa upp.

Observera att kommunens servicetelefon inte ger hälsorelaterade råd. I sådana ärenden ringer man Social- och hälsovårdsverkets telefonrådgivning (06) 786 1333, dygnet runt.

Nätverk med frivilliga i kommunen

Larsmo skapar ett nätverk med personer som på frivillig basis hjälper till med praktiska ärenden som till exempel matinköp och apoteksärenden. Via servicetelefonen blir du anvisad en frivillig som ställer upp.

I fall någon vill ansluta sig till nätverket av hjälparbetare går det bra att meddela det på servicenumret (06) 785 7111.

Gå tillbaka till Anslagstavla