Anslagstavla

Larsmo kommuns åtgärder med anledning av den pågående pandemin
17.03.2020, kl 11:40

Larsmo kommuns åtgärder med anledning av den pågående pandemin

ALLMÄNT

Larsmo kommun följer ansvariga myndigheters anvisningar och vidtar nödvändiga åtgärder.
Ledningsgruppen håller sig dagligen informerad om läget och ger mera informationen till allmänheten och kommunens personal vid behov.

De åtgärder som vidtas bygger på att vi tillsammans gör vad vi kan för att bromsa och förhindra spridningen av smitta.
En ny bedömning av läget görs efter 13.4.2020

DIREKTIV SOM BÖR IAKTTAS FRAM TILL 13.4 :

      - Vid Coronamisstanke eller frågor kontaktas Social- och hälsovårdsverkets telefonrådgivning

                    Malmska telefonrådgivning 06 786 1333 dygnet runt

 • - Observera att endast smittskyddsansvariga läkaren har rättighet att beordra en person i sådan karantän som berättigar till dagpenning enligt smittskyddslagen.
 • - Biblioteken håller stängt
 • - Dagvård och förskola fungerar enligt de anvisningar statsmakten ger så att de som verkligen är i behov av dagvård bereds plats
 • - Undervisningen i skolorna sköts på distansundervisning. Elever i förskola samt åk 1-3 där föräldrarna måste arbeta bereds plats i skolan eller förskolan.
 • - Alla evenemang, fritidsaktiviteter och möten med mera än 10 personer är förbjudna. Minska på de sociala kontakterna så långt det går.
 • - Larsmo VIP servicelinjen trafikerar inte
 • - Kommunen hyr inte ut sina utrymmen
 • - Personer som återkommer efter en utlandsresa skall kontakta sin arbetsgivare innan hen återgår till arbete. Myndigheterna rekommenderar att man frivilligt stannar hemma 14 dagar
 • - Vårdnadshavarna till barn bedömer när barnet är sjukt och bör stanna hemma. Vid behov kontaktas hälsovården.
 • - Kommunkansliet stängs 18.3-13.4 och vi rekommenderar att kundkontakterna sköts med post, e-post eller telefon där det är möjligt
 • - Kommunens gym i Holm fritidsgård är stängt.
 • - Parkverksamhet och familjecafé är stängda
 • - Städningen av kommunens utrymmen har effektiverats med beaktande av smittorisken
Gå tillbaka till Anslagstavla