Anslagstavla

Larsmo tar i bruk inkomstregisteruppgifter inom småbarnspedagogiken
19.12.2019, kl 08:44

Larsmo tar i bruk inkomstregisteruppgifter inom småbarnspedagogiken

Larsmo kommun börjar från och med 1.1.2020 att erhålla löneuppgifter från det nationella inkomstregistret. Förändringen gäller i detta skede främst småbarnspedagogiken, där uppgifterna används för att fastställa klientavgifter inom småbarnspedagogik och fastställande av avgift för skolbarnens morgon och eftermiddagsverksamhet .

Eftersom alla inkomstuppgifter inte fås från registret, bör vårdnadshavare även i fortsättningen meddela avdelningen för barnpedagogik om till exempel företagarinkomster, kapital-, ränte- och dividendinkomster, underhållsstöd, rehabiliteringsstöd som utbetalas av försäkringsbolag, pensionsinkomster, utbildningsstöd och stipendier samt arbetslöshetsförmåner som utbetalas av arbetslöshetskassa.

För att inkomstuppgifterna ska vara tillgängliga förutsätts att arbetsgivaren har lämnat in uppgifterna till inkomstregistret. Registret innehåller löneuppgifter från 1.1.2019 och framåt.

Nationellt register

Inkomstregistret är en nationell, elektronisk databas, som innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalats till medborgarna. Arbetsgivarna och övriga prestationsbetalare är skyldiga att anmäla uppgifterna om utbetalda löner och förmåner till inkomstregistret.

Inkomstregistret används av bland annat kommuner, FPA, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen. Myndigheter och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till enligt lagen och som de behöver i sin verksamhet.

Läs mer om inkomstregistret

 

Gå tillbaka till Anslagstavla