Anslagstavla

14.10.2021, kl 08:51

Laxgrundet detaljplan har vunnit laga kraft

Laxgrundet detaljplan som kommunfullmäktige godkände den 23.8.2021 § 80 har vunnit laga kraft den 13.10.2021.

 

Gå tillbaka till Anslagstavla