Anslagstavla

Lediga tomter för fristående småhus (AP) på Vikarholmen
20.05.2020, kl 00:00

Lediga tomter för fristående småhus (AP) på Vikarholmen

Larsmo kommun färdigställer under maj månad ett nytt bostadsområde på populära Vikarholmen, som finns ca 5 km från Holm centrum och ca 7 km från Jakobstad centrum. De öppna vyerna ger en trivsam boendemiljö och en känsla av närhet till Larsmo sjön. För tillfället växer nya vägar och gränder fram. I slutet av maj ska etapp 1 av utbyggnaden av kommunaltekniken vara klar och några kommunala tomter finnas till försäljning. Följande vägar är klara i skede 1: Abborrvägen, Abborrgränden, Gösgränden och Idgränden.

Länk till drönarvideo (c) Larsmo kommun, uppgjord av luxas labs
Vikarholmen detaljplanekarta
Presentation av tomter

 

Lediga tomter för fristående småhus (AP)

På Vikarholmen detaljplan utges två AP tomter. Den ena AP tomten finns i kvarter 54 tomt 3 med en byggrätt på 1400 m² och den andra tomten som är ämnad för hyresbostäder är i kvarter 55 tomt 4 med en byggrätt på 600 m². Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. Tillsammans med anbudet ska anbudsgivaren också lämna in en idéskiss där situationsplanen, fasader och bottenplan framgår. En eventuell utbyggnad i etapper bör också definieras. Anbudshandlingarna inlämnas senast den 31.8.2020 kl. 15:00 till avdelningen för tekniska tjänster.

Anbudsblankett - AP-tomt
Presentation av tomter

Anbudsblanketter med utgångspris samt kartor och mera information ges av avdelningen för tekniska tjänster, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo eller kan hämtas från kommunens webbsidor www.larsmo.fi. Tomterna kan bebyggas genast när bygglov erhållits.

Ytterligare information ges av markanvändningsingenjör Thomas Käldström, tfn 06 785 7224 eller 044 787 7225, thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Gå tillbaka till Anslagstavla