Anslagstavla

Lediga tomter i Larsmo
22.03.2021, kl 08:42

Lediga tomter i Larsmo

Lediga egnahemshustomter (AO)
På Kaptens detaljplan utges två egnahemshustomter (kv 149 tomt 3 och 145 tomt 2) med en byggrätt på 300 m² och med våningstalet 1 ¾. Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. Anbuden inlämnas senast 15.4.2021 kl. 15:00 till avdelningen för tekniska tjänster.
Utgångspriser:
kv 149 tomt 3 (2160 m2) 30 243 €
kv 145 tomt 2 (1905 m2) 28 800 €

Lediga tomter för fristående småhus (AP)
På Holm detaljplan utges två AP tomter (kvarter 49 tomt 1, 2). Tomterna har en byggrätt på 800 m² per tomt. Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. Tillsammans med anbudet ska anbudsgivaren också lämna in en idéskiss där situationsplanen, fasader och bottenplan framgår. En eventuell utbyggnad i etapper bör också definieras. Tomten utges till den som har det bästa anbudet (pris, utnyttjandegrad och tid på förverkligande). Anbudshandlingarna inlämnas senast den 12.5.2021 kl. 15:00 till avdelningen för tekniska tjänster.
Utgångspris:
kv 49 tomt 1(2345 m2) 48 612 €
kv 49 tomt 2 (2195 m2) 47 042 €

Lediga tomt för flervåningshus (AK)
På Holm detaljplan utges en AK tomt (kvarter 34 tomt 2). Tomten har en byggrätt på 4500 m². Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. Tillsammans med anbudet ska anbudsgivaren också lämna in en idéskiss där situationsplanen, fasader och bottenplan framgår. En eventuell utbyggnad i etapper bör också definieras. Tomten utges till den som har det bästa anbudet (pris, utnyttjandegrad och tid på förverkligande). Anbudshandlingarna inlämnas senast den 10.6.2021 kl. 15:00 till avdelningen för tekniska tjänster.
Utgångspris:
kv 34 tomt 2 (4200 m2) 89 670 €

Anbudsblanketter med utgångspris samt kartor och mera information ges av avdelningen för tekniska tjänster, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo eller kan hämtas här under.

Anbudsblanketter i PDF-format:

Kaptens AO
Holm AP
Holm AK

 

Kartor:

Kaptens
Holm

 

 

 

Gå tillbaka till Anslagstavla