Anslagstavla

07.10.2019, kl 13:05

Meddela om kultur- och idrottsprestationer 2019

Idrottsföreningarna uppmanas lämna uppgifter om medaljörer på minst FM-nivå i enlighet med fastställda stadgar på uppgjord blankett till Larsmo kommun/kommunstyrelsen/Carola Löf.

Idrottsföreningarna uppmanas inlämna förslag på uppgjord blankett till idrottsstipendiater i enlighet med fastställda stadgar till Larsmo kommun/sektionen för välfärdstjänster/Sara Åström.

Kulturföreningar uppmanas inlämna förslag på uppgjord blankett till kulturstipendiater i enlighet med fastställda stadgar till Larsmo kommun/sektionen för välfärdstjänster/Beatrice Villman.

Förslagen inlämnas på uppgjord blankett senast torsdagen 31.10.2019. OBS! Förslag kan även inlämnas av enskild person. Stadgar för premiering och blanketter erhålls via kommunens infodisk/webbtjänst samt direkt av kontaktpersonerna.

Länk till information om bidrag, stipendier och ansökningsblanketter

Länk till blankettarkivet

Gå tillbaka till Anslagstavla