Anslagstavla

Mopedkörning på gång- och cykelleden längs regionväg 749 förbjuds mellan Holm och ABC-rondellen
17.08.2021, kl 11:11

Mopedkörning på gång- och cykelleden längs regionväg 749 förbjuds mellan Holm och ABC-rondellen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har i enlighet med vägtrafiklagens 71 § beslutat fastställa följande trafikanordningar:

Mopedkörning på gång- och cykelleden längs regionväg 749 förbjuds mellan ABC-rondellen i Jakobstad och Cronhjelmsgränden i Holm, Larsmo.

Tilläggsskyltarna ”Tillåtet för mopeder” tas bort.

 

Gå tillbaka till Anslagstavla