Anslagstavla

Mottagning av kvotflyktingar till Jakobstadsregionen under coronatider
21.10.2020, kl 15:30

Mottagning av kvotflyktingar till Jakobstadsregionen under coronatider

Jakobstadsregionen tar emot kvotflyktingar som vanligt under coronatider i enlighet med de direktiv som mottagits. Integrationsenheten har tillsammans med myndigheter och sjukvården grundligt planerat ankomsten till regionen. Ankomsten är planerad med närsamhällets, personalens och kvotflyktingens hälsa och trygghet i åtanke.

Kvotflyktingarna som kommer är i frivillig hemkarantän i 10 dagar och inte i isolering. Samma riktlinjer som för andra personer som kommer till Finland från utlandet. Detta betyder att familjerna kan till exempel vara ute på promenad med ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd. De kan inte gå till butik, bank eller andra offentliga platser; allt i enlighet med de nationella riktlinjerna.

Innan ankomsten till Finland genomgår alla en hälsokontroll. Uppstår symptom innan avfärd görs flera kontroller och vid behov ombokas biljetten. Familjerna får skyddsutrustning innan de åker iväg. Utöver detta fås information om coronaläget i Finland, de nationella riktlinjerna, skyddsutrustning och information om användning och hemkarantän. Samma information fås även av handledare vid ankomst.

Integrationsenheten har reducerat antalet personal på plats, personalen använder fullständig skyddsutrustning och har fått skolning av sjukvården kring hantering och användning av skyddsutrustningen. Integrationsenheten träffar kvotflyktingarna på ankomstkvällen och ger nödvändig information, närkontakt återupptas efter hemkarantänen. Under tiden sköts handledning via telefon- och videosamtal. Det finns kontaktpersoner som familjerna kan ringa till vid icke-akuta ärenden under helgerna. Familjen får tydliga instruktioner om hur de kan kontakta sjukvården och räddningsverket vid akuta situationer.

Planen för ankomst är godkänd av sjukvården och i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som Finland för tillfället har i kraft. Denna information är en sammanfattning av planen för ankomst. Vi frågor eller oro vänligen kontakta Integrationsenheten i Jakobstad.

 

Med vänlig hälsning, Integrationsenheten i Jakobstadsregionen

Gå tillbaka till Anslagstavla