Anslagstavla

Österbottens JÄSSI-avloppsprojekt
10.06.2019, kl 13:30

Österbottens JÄSSI-avloppsprojekt

Österbottens JÄSSI-avloppsprojekt ordnar i samarbete med Larsmo kommun opartisk
avloppsrådgivning på områden utanför det kommunala avloppsnätet. Projektet finansieras
främst av miljöministeriet.

Projektet erbjuder fastighetsspecifik avloppsrådgivning på områden som kommunen valt ut,
främst för fastigheter nära vattendrag. Fastigheterna informeras om rådgivningen per brev.
Karterings- och rådgivningsbesöket är frivilligt och gratis för fastighetsägaren. Rådgivningen
är inte bunden till någon specifik teknik eller avloppssystem. Projektet är opartiskt och
finansieras främst av miljöministeriet. Karterings- och rådgivningsbesöken görs från juni till juli.

Under fastighetsbesöken ges information om den nuvarande avloppslagstiftningen
som berör glesbygden. Under besöket görs även en bedömning av det befintliga
avloppssystemet, och eventuella förnyelsebehov. Om det nuvarande avloppssystemet
inte verkar vara tillräckligt, ges instruktioner om hur man går vidare.

Rådgivning ges också per telefon och frågor kan skickas per e-post.
I projektet ordnas även avloppskvällar och rådgivning ges på olika evenemang.

 

Mer information:

Valter Lidsle, avloppsvattenrådgivare, Österbottens vatten och miljö rf.,
tel. 044 766 6219, valter.lidsle@jatevesihanke.fi

Österbottens Jässi-projekts sidor:
www.jatevesihanke.fi/osterbottens-jassi/framsida

Gå tillbaka till Anslagstavla