Anslagstavla

Premiering av idrotts- och kulturstipendiater
21.12.2018, kl 14:52

Premiering av idrotts- och kulturstipendiater

Larsmo kommun, nämnden för bildningstjänster, premierade den 21.12 årets idrotts- och kulturstipendiater.

Stipendium erhöll Matilda Johansson, Matilda Ahlgren, Jona Byggmästar, Filip Koivuniemi, Ta Nay Tha, Casper Käld och Joseph Granholm.

Gå tillbaka till Anslagstavla