Anslagstavla

Sammankomster begränsas till 10 personer
03.01.2022, kl 14:09

Sammankomster begränsas till 10 personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Beslutet är i kraft under perioden 3.1.2022-31.1.2022.

Gå tillbaka till Anslagstavla