Anslagstavla

Sammankomster med över tio personer förbjuds i Österbotten i tre veckor
09.10.2020, kl 17:08

Sammankomster med över tio personer förbjuds i Österbotten i tre veckor

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner.
Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020.
Länk till Regionförvaltningens beslut: https://www.avi.fi/sv/web/avi/tiedotteet-2020...
Gå tillbaka till Anslagstavla