Anslagstavla

Simon Gripenbergs "Perca navicula" ska pryda Larsmo torg
10.10.2018, kl 13:46

Simon Gripenbergs "Perca navicula" ska pryda Larsmo torg

Utsmyckningen av Larsmo torg

Kommunstyrelsen tillsatte i augusti 2017, med anledning av jubileumsåret Finland 100 år samt
Larsmo 150 år, en konstkommitté med uppdraget att anskaffa ett konstverk som utsmyckning av det
nya Larsmotorget vid EQUITY-huset.
Kommittén anlitade länskonstnär Jimmy Pulli för att få råd angående tillvägagångssättet för att ta
fram ett passande konstverk.
På basen av de konkreta idéer som kommittén kommit överens om valdes sju konstnärer som fick
inbjudan att lämna in en förslagsskiss på ett konstverk enligt givna direktiv från kommittén.
Följande konstnärer blev inbjudna: Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Simon Gripenberg, Tor-Björn
Johansson (Sverige), Eva Löfdahl (Sverige), Mika Natri, Kristina Sedlerova, Mikael Åberg (Sverige).
En av konstnärerna tackade nej, vilket innebar att sex stycken bidrag lämnades in inom utsatt tid.
De inlämnade idéskisserna granskades av kommittén i samarbete med länskonstnär Jimmy Pulli och
illustratör Terese Bast, varefter beslöts att tre bidrag går vidare till skede två i processen. Dessa
bidrag var inlämnade av Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Simon Gripenberg och Kristina Sedlerova.
I skede två fick konstnärerna i uppdrag att överföra sin idéskiss till en 3D-modell.
De tre modellerna var till påseende i Larsmo biblioteket under tiden 28.6.-31.7.2018, så att
allmänheten kunde bekanta sig med dem. Larsmoborna gavs även möjlighet att påverka genom att
rösta på sin egen favorit.
Konstkommitténs beslut blev att utse Simon Gripenbergs förslag ”Perca navicula” till det vinnande
bidraget som ska förverkligas våren 2019, samt invigas i samband med ”Larsmodagarna” i
månadsskiftet juni-juli.
Detta förslag hade även fått majoriteten av rösterna från allmänheten

Gå tillbaka till Anslagstavla