Anslagstavla

18.05.2020, kl 11:33

Småbarnspedagogiken sommaren 2020

Småbarnspedagogiken för barn 0-5 år samt en grupp för 6-åringar vid Holm förskola håller öppet som vanligt från 1.6 och fram till 26.6.2020.

Från 29.6-31.7 håller endast daghemmet Lingonskogen öppet.
3-4.8 håller avdelningen för barnpedagogik fortbildningsdagar.

Ny termin inom småbarnspedagogiken inleds onsdag 5.8 2020.
6-års verksamheten ordnas i Holm förskola från 5.8 och fram till 14.8.2020.

Gå tillbaka till Anslagstavla