Anslagstavla

27.03.2020, kl 08:54

Social- och hälsovårdsverkets verksamhet gällande barn, unga och familjer under coronavirussituation

Outlook iwull1hm

Vi följer hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer och linjedragningar. I denna situation skall vi ta speciellt bra hand om de minsta. Tillsammans klarar vi detta! 

Barnrådgivningen fortsätter med normal verksamhet tillsvidare. Övriga syskon skall ej tas med till mottagningen fastän de är friska. Hembesök till nyfödd sköts som vanligt, mera information per telefon så att själva besöket förkortas.
Barntelefonrådgivningen fungerar som normalt: 06 786 1234, måndag ─ fredag 8 - 14

Skolhälsovården - Grundskolan, åk 1 - 9. Begränsad verksamhet. Planerade läkarundersökningar, vaccinationer och lagstadgade hälsoundersökningar ordnas i mån av möjlighet, eleverna kallas individuellt. Besöken förutsätter att man inte är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion. Övriga kontakter sker så långt som möjligt via telefon. Nödvändiga besök bokas via:
Skol-och studerandetelefonrådgivningen, 06 - 7861235, måndag - fredag kl. 9-15 eller Preventivtelefonrådgivning, 06 - 7861245, måndag - fredag kl. 12-15.

Skolhälsovården - Andra och tredje stadiet. Begränsad verksamhet. Militärundersökningar och vaccinationer ordnas enligt tidigare planering. Vid behov kontaktas studeranden individuellt. Besöken förutsätter att man inte är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion. Övriga kontakter sker så långt som möjligt via telefon. Nödvändiga besök bokas via:
Skol- och studerandetelefonrådgivningen, 06 – 7861235, kl. 9-15 eller
Preventivtelefonrådgivningen, 06 - 7861245, måndag – fredag kl. 12-15.

Ungdomsstationen Fiilis fortsätter verksamheten, bara på tidsbeställning. Kontakterna sker via telefon om man är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion.
044 785 1216, måndag - fredag kl. 8-16.

Barn- och ungdomspolikliniken fortsätter verksamheten, men en större del av kontakterna sker via telefon. Besök till polikliniken förutsätter att man inte är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion. Telefontider som tidigare:
Sjukskötare, vårdärenden
06 786 2158 måndag - fredag kl. 8 - 9 samt kl. 12:30 - 13

Psykiatriska barn och ungdomsmottagningen fortsätter verksamheten, men mera kontakter sker via telefon och besöken förutsätter att man inte är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion. 
Dejourerande vårdpersonal
050 354 8077, måndag - fredag kl. 12 - 14

Fredrikaklinikens verksamhet fortgår, men största delen av kontakterna sker via telefon eller med hjälp av digitala hjälpmedel.
Poliklinikens personal nås på telefon 050-436 7468 och 046-923 5382, måndag-fredag kl. 8-16.
Nya utredningsperioder inleds i regel inte under tiden som beredskapslagen är i kraft. 

Familjearbete/hemservice till barnfamiljer: Träffar med barn och föräldrar fortsätter som överenskommet i mån av möjlighet ifall alla är friska.
Nödvändig hemservice enligt socialvårslagens §19 ges för att trygga familjens omsorgsuppgift även vid någon funktionsnedsättande orsak.
Enheten för familjetjänster, 044 787 7280, måndag-fredag kl. 8-16.

Enheten för bedömning av servicebehovet: Verksamheten fortsätter tillsvidare som vanligt.
Socialjourens telefonnummer 044 7851 726, måndag –fredag kl. 8-16 
Övriga tider Österbottens socialjour 06 3252 347
Brådskande bedömningar görs som vanligt. Vid oro eller förfrågningar kan man ta kontakt med utredningsenheten som vanligt. Klientmöten bokas vid Familjeservicecentralen ifall man inte är förkyld. Hembesök kan göras vid behov till familjerna förutsatt att man i familjen inte är förkyld.

Barnskyddet: Träffar med barn och föräldrar fortsätter som överenskommet ifall alla är friska. Brådskande barnskyddsärenden sköts även om barnen och familjen är i karantän eller isolering.
Akuta barnskyddsärenden 044 785 1726, måndag-fredag kl 8 – 16.

Handikappomsorgen är tillgänglig på telefon 050-5531707, vardagar kl. 8 – 16.
Nödvändiga hembesök görs förutsatt att ingen har förkylningssymptom. Habiliteringshandledning fortgår där det ses som nödvändigt. Arbetsverksamhet på paus.

Mottagningen för vuxensocialarbete har öppnat två nya telefonlinjer för kundservice.
044 403 8573 och 044 403 8582, måndag-fredag kl. 8–12 och 13-16. Klientkontakterna sköts i första hand per telefon.  I akuta ärenden och för kunder som inte har telefon, öppnas en ”jourmottagning”. Till jourmottagningen kan man komma utan tidsbokning.  Det är önskvärt att kontakten sker per telefon ifall man är sjuk eller har förkylningssymptom.

 

 

 

Gå tillbaka till Anslagstavla