Anslagstavla

Uthyrning av utrymmen för vuxnas gruppverksamhet avbryts
01.02.2021, kl 12:07

Uthyrning av utrymmen för vuxnas gruppverksamhet avbryts

Eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt nu befinner sig i coronavirusets spridningsfas så avbryts all uthyrning av Larsmo kommuns utrymmen för vuxnas gruppverksamhet tills vidare för att förhindra spridningen av viruset inom området.

Nationell rekommendation:
Om epidemin går in i en fas av allmän smittspridning rekommenderar man att i synnerhet i hobbyverksamhet för vuxna som idkas i grupp i mån av möjlighet ska genomföras på distans och vid behov tillfälligt avbrytas helt och hållet med stöd av begränsningarna i användningen av utrymmena. Vid behov kan offentliga utrymmen även stängas helt och hållet, med hänsyn till karaktären av användningen av utrymmena.

Gå tillbaka till Anslagstavla