Anslagstavla

27.02.2020, kl 13:16

Utkast på Laxgrundet detaljplan till påseende

Ett utkast på Laxgrundet detaljplan finns till påseende under tiden 27.2-31.3.2020 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo.

Länk till materialet
Gå tillbaka till Anslagstavla