Anslagstavla

Vad anser du om utkastet till klimatstrategi för Jakobstadsregionen
31.05.2021, kl 09:03

Vad anser du om utkastet till klimatstrategi för Jakobstadsregionen

Kommunerna i Jakobstadsregionen har våren 2019 tillsammans beslutat att uppgöra en ny gemensam klimatstrategi för regionen. Nu har du möjlighet att kommentera utkastet till Jakobstadsregionens klimatstrategi via en enkät.

Utkastet har färdigställts på basen av arbete utfört i temagrupper kring energi, trafik, planläggning, byggande, avfallshantering, kosthåll, bildning, fortbildning, biologisk mångfald, klimatanpassning, skogsbruk, jordbruk, offentlig upphandling, näringslivets roll, och cirkulär ekonomi.

Målsättningen är att strategin ska godkännas i kommunernas fullmäktige hösten 2021.

Organisationer och kommuninvånare kan lämna in åsikter via en enkät under tiden 1.6-24.6.2021. Vi ber om Era synpunkter senast 24.6.2021.

Enkäten hittas via denna länk (obs! från 1.6) : https://forms.gle/45mgfFjyA8Bxzyk67.

Tilläggsuppgifter fås av Malin Lindholm, projektkoordinator, per mejl malin.lindholm@jakobstad.fi eller per telefon 044 785 1105.

Styrgruppen för uppdatering av klimatstrategin i Jakobstadsregionen

Här kan du läsa utkastet till Jakobstadsregionens klimatstrategi
Videopresentation av utkastet
Gå tillbaka till Anslagstavla