Kommuntidningen

Två gånger om året ger Larsmo kommun ut en kommuntidning med information om de kommunala verksamheterna. Tidningen produceras i kommunens egen regi.

Målsättningen med tidningen är att förtydliga och belysa den kommunala informationen men också att lyfta upp information från olika samarbetspartner, föreningsfältet, belysa ny företagsetablering och informera om evenemang av intresse för kommuninvånarna.

Tidningen delas ut till alla hushåll som offentligt meddelande och sommarnumret delas även ut till sommarboende i Larsmo. Den årliga upplagan är 5000 ex. i tabloidformat och tidningen omfattande vanligtvis 16-20 sidor.

Om du har ett evenemang eller önskar berätta om din förenings eller ett nytt företags verksamhet kan du gärna kontakta tidningens redaktion.

 

Länk till kommuntidningen

 

Pdf-version av kommuntidningen

Pdf-version av planläggningsbilagan

 

(Sidan uppdaterad 21.06.2022, kl 09:54)