Nyheter

Enkät om främjande av gång, cykling och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen
08.06.2022, kl 13:14

Enkät om främjande av gång, cykling och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen

Svara på enkät gällande hållbar rörlighet i framtiden i Jakobstadsregionen!

Kommunerna i Jakobstadsregionen har tillsammans börjat arbeta på en plan för hållbar mobilitet. Före planeringsfasen vill vi kartlägga invånarnas rörelsevanor och i synnerhet åsikter om utvecklingsbehov och möjligheter för trafik och rörlighet.

Enkäten kan besvaras fram till 25.7.2022.

Det tar cirka 10-15 minuter att svara. Du kan hoppa över en fråga om du inte vill eller inte vet hur du ska svara.

Svarande har möjlighet att delta i utlottning av diverse små priser.

Enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/67ceg6cne3c4

Gå tillbaka till Nyheter