Nyheter

Enkät om turism och hållbarhet
30.06.2022, kl 15:40

Enkät om turism och hållbarhet

I den här enkäten utreds lokalbefolkningens uppfattningar och åsikter om turistverksamheten på den egna bostadsorten. Frågorna är huvudsakligen opinionsfrågor, men ni kan också ge fritt formulerad respons på utvecklingen av turismen på er ort i slutet av enkäten. Genom att svara på enkäten kan ni hjälpa er bostadsort att främja sin hållbarhet.  
 

Enkäten genomförs av Visit Finland. Den information som samlas in i enkäten används för mätning och rapportering av nationell hållbar turism. Genom att mäta hållbar turism får man mer information om turismens effekter till stöd för beslutsfattandet. Med hjälp av jämförbar information följer man utvecklingen av turistmål. De insamlade uppgifterna rapporteras både i en offentlig rapport på nationell nivå och i en rapport som finns tillgänglig för varje turistmål. Mer information om att mäta hållbar turism finns på Visit Finlands webbplats.   

Svaren är helt anonyma och enskilda svar behandlas konfidentiellt. (Dataskyddsbeskrivning)  

Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten.    

Tack för besväret! 

Om du inte är invånare utan besökare, svara på resenärenkäten

Visit Finland lottar ut tre hotellpresentkort efter att enkäten avslutats i november 2022. Du kan delta i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter efter att ha svarat på enkäten. Vinnarna kontaktas personligen.    Visit Finland hjälper turistregionerna i Finland och de företag som är verksamma där att skapa kontakter samt att utveckla, sälja och marknadsföra konkurrenskraftiga och högklassiga turistprodukter. Visit Finland är en del av Business Finland. 

Gå tillbaka till Nyheter