Nyheter

Gästparkering vid kommungården
23.11.2022, kl 10:01

Gästparkering vid kommungården

Kommungårdens parkering har en tid varit stängd på grund av det pågående byggarbetet. Nu har en del av parkeringsområdet öppnats på nytt.

Observera att parkeringsplatsen är avsedd för kommungårdens gäster. All övrig parkering hänvisas till närliggande områden.

Vi beklagar olägenheten som byggarbetet medför.

Gå tillbaka till Nyheter