Nyheter

Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022
02.01.2022, kl 10:24

Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2022 kommer att ansvara för de österbottniska kommunernas primärvård, socialvård och specialiserade sjukvård, förutom för socialvården i Korsnäs och servicen i Kronoby kommun.

Samkommunen består av följande kommuner: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, Korsnäs, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo.

Dessutom kommer verksamheten i Vasa sjukvårdsdistrikt (Vasa centralsjukhus) och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) att upphöra och överföras till den nya samkommunen.

 

Informationen om Österbottens välfärdsområdes tjänster hittas fr.o.m. 1.1.2022 på adressen osterbottensvalfard.fi

Gå tillbaka till Nyheter