Nyheter

Plogning av gårdsvägar i Larsmo 2022-2023
20.09.2022, kl 13:21

Plogning av gårdsvägar i Larsmo 2022-2023

Fastighetsägare som vill ha kommunal plogning men som inte har avtal med kommunen om plogning kan kontakta tekniska avdelningen senast den 31.10.2022. Vill fastighetsägare säga upp sitt plogningsavtal kontaktas också tekniska avdelningen senast den 31.10.2022.

Plogningsavgiften baseras på kommunens plogningskostnader för uppfartsvägar och faktureras i efterskott i maj månad 2023.

Kontaktpersoner är Jarl Rosenberg, tfn 7857 222 eller Linda Myrevik-Nynäs, tfn 7857 223. Avtalsblankett finns också på kommunens hemsida.

 

Nämnden för tekniska tjänster

Gå tillbaka till Nyheter