Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen har övergått från kommunerna till en nationell service, som sköts centraliserad av www.konsumentrådgivning.fi. Servicen styrs av Konsumentverket och verksamhetsställen för konsumentrådgivningen finns hos magistraterna.

Konsumentrådgivarna nås på telefon 071 873 1902. Information om regler för konsumentköp, råd kring förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på webbplatsen på www.konsumentrådgivning.fi

 

Konsumentsäkerhet

Syftet med övervakningen av konsumentsäkerheten, dvs. övervakningen av säkerheten hos de varor och tjänster som konsumenter använder, är att i förväg förhindra risker för hälsa och egendom vilka anknyter till konsumtionsvaror och konsumenttjänster.

Det kommunala hälsoskyddet övervakar konsumentsäkerheten med stöd av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) leder den lokala övervakningen av konsumentsäkerheten.

 

 

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)