Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2016, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,1 %
Förädling/industri   40,3 %
Service  55,1 %
Okänd   1,5 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2017

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 274 personer. Sysselsättningsgraden var 83,8 %.

 

Sysselsättningsläget, december månad

Arbetslösa, % 

2018

2019

Larsmo                  2,7 2,3
Österbotten 6,7 6,8
Hela landet 9,7 9,8

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2019 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,21 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 24.01.2020, kl 08:48)