Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2018, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   2,6 %
Förädling/industri   38,8 %
Service  56,9 %
Okänd   1,7 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2019

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 435 personer. Sysselsättningsgraden var 85 %.

 

Sysselsättningsläget, oktober månad

Arbetslösa, % 

2020

2021

Larsmo                  3,8 1,6
Österbotten 8,8 5,8
Hela landet 11,9 9,8

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2020 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 4,06 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 23.11.2021, kl 09:05)