Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2020, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   2,4 %
Förädling/industri   39,1 %
Service  57,0 %
Okänd   1,5 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2020

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 443 personer. Sysselsättningsgraden var 82,4 %.

 

Sysselsättningsläget, augusti månad

Arbetslösa, % 

2021

2022

Larsmo                  1,9 1,9
Österbotten 6,5 5,6
Hela landet 10,7 9,1

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2021 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,31 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 20.09.2022, kl 14:01)