Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2016, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,1 %
Förädling/industri   40,3 %
Service  55,1 %
Okänd   1,5 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2017

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 274 personer. Sysselsättningsgraden var 83,8 %.

 

Sysselsättningsläget, februari månad

Arbetslösa, % 

2019

2020

Larsmo                  2,0 2,0
Österbotten 6,5 6,6
Hela landet 9,4 9,5

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2019 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,21 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 24.03.2020, kl 09:58)