Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2019, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   2,7 %
Förädling/industri   40,9 %
Service  55,1 %
Okänd   1,3 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2019

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 435 personer. Sysselsättningsgraden var 85 %.

 

Sysselsättningsläget, mars månad

Arbetslösa, % 

2021

2022

Larsmo                  2,5 1,9
Österbotten 8,0 5,8
Hela landet 12,6 9,5

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2021 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,31 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 06.05.2022, kl 08:12)