Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2017, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,5 %
Förädling/industri   39,1 %
Service  56,0 %
Okänd   1,4 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2017

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 274 personer. Sysselsättningsgraden var 83,8 %.

 

Sysselsättningsläget, mars månad

Arbetslösa, % 

2020

2021

Larsmo                  3,0 2,5
Österbotten 8,1 8,0
Hela landet 11,8 12,6

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2020 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 4,06 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 04.05.2021, kl 16:53)