Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2017, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,5 %
Förädling/industri   39,1 %
Service  56,0 %
Okänd   1,4 %

 

Sysselsättningsgraden i kommunen 2017

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 274 personer. Sysselsättningsgraden var 83,8 %.

 

Sysselsättningsläget, november månad

Arbetslösa, % 

2019

2020

Larsmo                  2,1 3,8
Österbotten 5,7 8,9
Hela landet 8,7 12,0

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2019 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,21 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 22.12.2020, kl 10:36)