Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2016, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,1 %
Förädling/industri   40,3 %
Service  55,1 %
Okänd   1,5 %

 

Arbetsplatser i kommunen 2014

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 194 personer, varav inom kommunen sysselsatta 29,5 %.

 

Sysselsättningsläget, januari månad

Arbetslösa, % 

2018

2019

Larsmo                  2,9 2,2
Österbotten 7,5 6,5
Hela landet 10,9 9,6

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2018 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,64 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranchen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 26.02.2019, kl 09:54)