Service till företag

Utvecklingsbolaget Concordia ger stöd och rådgivning år företagare.


I kommunen finns industriområden i Bosund, Eugmo (Gammelhagen), Holm (Vidmossen) och på Lilla Furuholmen. Förfrågningar gällande industritomter riktas till tekniska avdelningen.(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 15:39)