Sommarjobb

sommarjobb

Larsmo kommun anställer ca 40 ungdomar till kommunens olika inrättningar sommaren 2021. Anställningstiden är fyra veckor, 6 timmar per dag. Man bör ha fyllt 16 år innan anställningen inleds. Vi prioriterar unga som inte tidigare sommarjobbat för kommunen.

Meddelande om valda sommarjobbare skickas endast till de valda och namnen på dessa publiceras på kommunens webbsida under rubriken Valda sommarjobbare 2021.

I samband med ansökan ger den sökande sitt samtycke till att namnen på dem som fått en arbetsplats publiceras på kommunens webbsida.

Eventuella frågor gällande sommarjobb besvaras av personalchef Annette Kortell-Svenfors, tel. 785 7212.

Ideella föreningar som önskade ha en sommaranställd kunde göra en ansökan hos kommunen inom samma tid.

 

Årets sommarjobbare är utsedda.

Välkommen med din sommarjobbsansökan nästa sommar år 2022!

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 13.08.2021, kl 08:57)