Välfärdsområdesval 2022

aluevaalit valfardsomradesval

Det första välfärdsområdesvalet förrättas i Finland söndagen den 23.1.2022. I valet utses välfärdsområdesfullmäktige för fyra år. I detta val är välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod undantagsvis 1.3.2022 – 31.5.2025. I fortsättningen kommer välfärdsområdesvalen att förrättas i samband med kommunalvalen. Larsmo hör till Österbottens valdistrikt.

Förhandsröstning ordnas i Finland under tiden 12-18.1.2022 och utomlands 12-15.1.2022.

Mer information om välfärdsområdesvalet hittar du på justitieministeriets val-sidor på nätet.

(Sidan uppdaterad 23.11.2021, kl 15:01)