Understöd, ARA

Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

Bostaden skall vara i bruk som bostad för handikappade eller åldringar i minst fem år efter att understödet beviljats.

Ytterligare information om reparationsstöd för åldringar och handikappade samt andra understöd finns på ARA:s hemsida.

(Sidan uppdaterad 20.08.2021, kl 08:51)