Felanmälningar

Via felanmälningstjänsten Virhi kan du meddela om fel och brister som gäller:

• allmänna- och gästhamnsbryggor

• gatubelysning

• idrotts- och friluftsanläggningar

• lekparker

• offentliga byggnader/skolor

• park/grönområden

• skadegörelse

• snöröjning/sandning

• vatten och avlopp

• vägar, gångbanor och parkeringar

• översvämning

• övrigt

Via Virhi-tjänsten kan du märka ut platsen och bifoga beskrivning och bild

 

För att göra en anmälan gör du på följande sätt:

Följ länken till Virhi-tjänsten

Tryck på plus-tecknet i högra hörnet av kartan

Tryck på "flytta till min plats" eller flytta punkten till rätt position på kartan

Välj "Rapportera problem här"

Välj vilken problemtyp det gäller och skriv en kort beskrivning, bifoga bild om möjligt. För att få meddelande om åtgärder måste en e-post adress anges.

Godkänn och sänd iväg anmälan

 

Felanmälningar som gäller statens vägar

Underhållet på landsvägar sköts av Trafikledsverket och den regionala NTM-centralen. Felanmälningar som gäller landsvägar riktas i första hand till tjänsten Trafikens kundservice. Vilka vägar som hör till staten ser du i Trafikledens karttjänst.

Mindre byvägar sköts ofta av enskilda väglag.

 

(Sidan uppdaterad 16.02.2022, kl 11:13)