Hälsoinspektion

Hälsoinspektionens uppgift är att övervaka, förebygga och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön samt informera invånarna inom Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre om hur man kan skydda sig mot olägenheter. Hälsoinspektionen har också uppgifter gällande djurens välmående. Verksamheten grundar sig på föreskrifter, lagar och stadgar samt är en del av den förebyggande hälsovården.

Till hälsoinspektörens uppgifter hör bl.a. livsmedelsövervakning, övervakning av djurskyddet i samråd med veterinär och polis samt övervakning av inomhusluften. Hälsoinspektören utför provtagningar av badvatten, miljöhygienen, livsmedel och inomhusluften samt ger utlåtanden till byggnads- och miljönämnden. Till hälsoinspektörens uppgifter hör att övervaka att produktsäkerhetslagen och tobakslagen följs.

(Sidan uppdaterad 30.01.2014, Kl 11:34)