Hälsoinspektion

Hälsoinspektionens uppgift är att övervaka, förebygga och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön samt informera invånarna inom Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre om hur man kan skydda sig mot olägenheter. Hälsoinspektionen har också uppgifter gällande djurens välmående. Verksamheten grundar sig på föreskrifter, lagar och stadgar samt är en del av den förebyggande hälsovården.

Till hälsoinspektörens uppgifter hör bl.a. livsmedelsövervakning, övervakning av djurskyddet i samråd med veterinär och polis samt övervakning av inomhusluften. Hälsoinspektören utför provtagningar av badvatten, miljöhygienen, livsmedel och inomhusluften samt ger utlåtanden till byggnads- och miljönämnden. Till hälsoinspektörens uppgifter hör att övervaka att produktsäkerhetslagen och tobakslagen följs.

Besöksadress
Ekovägen 11, Jakobstad

Postadress
Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket
Miljöhälsovård
Pb 111, 68601 JAKOBSTAD

Telefon
Telefonväxel Jakobstad (06) 786 1111
Fax Jakobstad (06) 786 1569

Chef för miljöhälsovården
Annika Porthin, tel.nr (06) 786 1557, 050 502 2049
annika.porthin@jakobstad.fi

(Sidan uppdaterad 22.11.2021, kl 12:13)