Lediga bostäder

Fastighets Ab Larsmo Bostäder och Larsmo kommun äger hyresbostäder i Bosund, Näs, Holm, Vikarholmen och Furuholmen.

En bankgaranti på 500 € begärs av hyresgästen i samband med inflyttningen. Garantiavgiften återbetalas i normala fall vid utflyttning.

Ansökan om hyresbostad

Blanketten kan du skriva ut och fylla i för hand.
Blanketten kan även fyllas i elektroniskt. Observera att det i vissa webbläsare inte går att fylla i blanketten elektroniskt. Spara den då på din dator och öppna den med en PDF-läsare, t.ex. Acrobat Reader.

Maria Blomström
Kanslist, Fastighets Ab Larsmo bostäder

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 05.10.2021, kl 11:22)