Lediga bostäder

Fastighets Ab Larsmo Bostäder och Larsmo kommun äger hyresbostäder i Bosund, Näs, Holm, Vikarholmen och Furuholmen.

En bankgaranti på 500 € begärs av hyresgästen i samband med inflyttningen. Garantiavgiften återbetalas i normala fall vid utflyttning.

Ansökan om hyresbostad

 

Maria Blomström
Kanslist, Fastighets Ab Larsmo bostäder

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 26.03.2020, kl 10:37)