Lediga bostäder

Fastighets Ab Larsmo Bostäder och Larsmo kommun äger hyresbostäder i Bosund, Näs, Holm, Vikarholmen och Furuholmen.

En bankgaranti på 500 € begärs av hyresgästen i samband med inflyttningen. Garantiavgiften återbetalas i normala fall vid utflyttning.

Ansökan om hyresbostad

 

Lediga bostäder:

Stennäset, Annäsvägen 6
2 r + kök 62 m2, hyra 610,13 € + vatten 10 €/person

Rönngärdan II, Kölvägen 19 lok. 19
1 r + kvr 34 m2, hyra 287,43 € + vatten 10 €/ person

 

 

Maria Blomström
Kanslist, Fastighets Ab Larsmo bostäder

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 18.04.2019, kl 13:19)