Lediga bostäder

Fastighets Ab Larsmo Bostäder och Larsmo kommun äger hyresbostäder i Bosund, Näs, Holm, Vikarholmen och Furuholmen.

En bankgaranti på 500 € begärs av hyresgästen i samband med inflyttningen. Garantiavgiften återbetalas i normala fall vid utflyttning.

Bostadsansökan hittas i blankettarkivet.

 

Lediga bostäder:

Björkbo
Fagernäsvägen 23 lok. 8
3 r + k, 76 m², hyra 553,51 €/mån., vattenavgift 10 €/pers. och mån.

Furuholmen:
Västra vägen 1 lok 6, ledig 15.10.2018
2 R + K 61 m² hyra 552,05 € + vatten 10 € /person och månad.

Backvägen 10 lok 6, ledig 15.10.2018
2 R + K 60 m² hyra 584,89 € + vatten 10 € / person och månad

Vikarholmen:
Sundvägen 1 lok 10 ledig 15.10.2018
2 R + K 60 m² hyra 610,13 + vatten 10 € /person och månad

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 08.10.2018, Kl 08:59)