Lediga tomter

Bostads- och industritomter

Larsmo kommun kan erbjuda nya bostadstomter på i princip alla detaljplaneradeområden. Klicka på de olika områdena (grön=bostadstomt, grå=industritomt) för att få fram mera uppgifter om de lediga tomterna. 

Lediga tomter finns på Storströmmens detaljplan. I Eugmo har kommunen nio tomter att ge ut på Viken detaljplan. I Bosund finns det lediga tomter på bland annat Murmästar området.  

 

** Bosund - Lediga bostadstomter ** 

På Bosund detaljplan utges 11 egnahemshustomter i kvarter 160 (tomt nr 1-8), 163 (1) och 176 (3-4). Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. 

 

** Lediga strandbyggplatser **

På Sandgrundet (intill Sandgrundsvägen) utges tre fritidsbyggplatser (ca 2000 m²/st) på Larsmo strandgeneralplan.

Byggplatserna ligger ca 2,7 km från servicen i Holm centrum. Det är dock möjligt att ändra statusen på byggplatserna från fritid (RA) till åretruntboende (AO) via ett undantagslovsförfarande. Kommunen har byggt väg och vattenledning till byggplatserna. Avloppshanteringen sköter fastighetsägaren på egen hand.

Priset på byggplatserna är: 95000 €/st.

För en fritidsbyggplats är byggrätten 150 m² våningsyta där huvudbyggnaden får maximalt vara 80 m². För ett åretruntboende är byggrätten 250 m² våningsyta där våningsytan får fritt disponeras mellan huvudbyggnad, ekonomibyggnad och bastu.

Köparen ansvarar för utstyckningskostnaderna (1120 €), köpvittneskostnaderna (120 €) och lagfartskostnaderna (144 €) samt för kostnader för beviljande av undantag (2375 €) för att uppföra ett egnahemshus inom Larsmo strandgeneralplan. Anslutningsavgifter och grundundersökning ingår inte i anbudspriset.

Karta
Översiktskarta

(Sidan uppdaterad 16.09.2022, kl 16:26)