Tomtansökan

En tomtansökan ska göras skriftligen till nämnden för tekniska tjänster, en blankett finns längre ner på denna sida. Nämnden för tekniska tjänster behandlar alla ansökningar som inkommit under månaden och meddelar alla som sökt vem som har blivit tilldelad tomterna. Nämnden för tekniska tjänster har preliminärt möte tredje tisdagen i månaden (förutom i juli månad). 

Industritomter

Ett företag som vill etablera sig på kommunens industriområden ska presentera (fritt formulerad) sin verksamhet samt vilka byggnader som är planerade på tomten. Det som också bedöms är sysselsättningsfaktorn och tidsplan. 

Till en tomtansökan bör det bifogas situationsplan, bottenplan samt fasader.

 

Tomtansökan

(Sidan uppdaterad 11.02.2021, kl 11:00)