Tomtansökan

En tomtansökan ska göras skriftligen till Larsmo kommuns tekniska nämnd, en blankett finns under dokument på höger sida. Tekniska nämnden behandlar alla ansökningar som inkommit under månaden och meddelar alla som sökt vem som har blivit tilldelad tomterna. Nämnden för tekniska tjänster har preliminärt möte tredje tisdagen i månaden (förutom i juli månad). 

Tomtansökan

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 10:32)