Tomtköp

För att kunna köpa en detaljplanetomt krävs det att tomten är arrenderad. Arrendatorn betalar den tomtavgift som kommunfullmäktige årligen beslutar ifall det har gått mer än tre år efter att arrendeavtalet undertecknats första gången. Innan en tomtköp kan slutföras ska kommunstyrelsen godkänna ett förslag till köpebrev. Parterna kommer överrens om ett datum när köpebrevet ska undertecknas. Köpebrevet undertecknas av de som arrenderar tomten, kommunens representanter samt ett offentligt köpvittne.

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 10:34)